browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

10-01-2020r. godz.: 13:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00000398/1

Posted by on 10 listopada 2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00000398/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 10-01-2020r. o godz.13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13
w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Golczewie należącej do dłużnika: Grzegorz Józef Słuszczak. Działka nr 237/1 o powierzchni 1438 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wybudowanym w technologii tradycyjnej, budynkiem stodoły, budynkiem stajni oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Na działce znajduje się wiata oraz garaż blaszany z przybudowaną wiatą konstrukcji drewnianej. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek przykryty dachem dwuspadowym. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Budynek składa się z dwóch części stanowiących dwa odrębne mieszkania przedzielone wspólnym korytarzem. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 142,04 m2. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00000398/1.

Suma oszacowania wynosi 179 300,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.930,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Comments are closed.