browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

07-09-2022r. godz. 13:00 I licytacja nieruchomości KW SZ1K/00021698/7

Posted by on 4 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00021698/7 dz. nr 276/1, dz. 276/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 07-09-2022r. o godz.13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Golczewie, ul. Witosa 8 należącego do dłużników: Małgorzata Sznałbelt w udziale do 1/2 części, Piotr Sznałbelt w udziale do 1/2 części. Działka nr 276/1 o powierzchni 784 m2. zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej, wybudowanym w technologii tradycyjnej oraz budynkiem garażowym. Działka od strony frontowej nie posiada ogrodzenia. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze utwardzonej asfaltem. Budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie zwartej. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 183,26m2 w tym: powierzchnia użytkowa piwnicy- 57,60m2, powierzchnia użytkowa parteru 83,02m2, powierzchnia użytkowa poddasza użytkowego 42,64m2. Budynek garażowy parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej: 16,72 m2. Jedna ściana budynku oraz część dachu zarwana. Działka nr 276/2 o powierzchni 1936 m2. Symbol użytku dla działki nr 276/2: ŁIV o powierzchni 1625 m2, W – ŁIV o powierzchni 311 m2. Działka niezabudowana porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewostanem. Na działce od strony zachodniej i południowej znajduje się kanał wodny. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00021698/7.

Suma oszacowania wynosi 190.000,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142.500,00zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 95.000,00zł. Cena wywołania udziału 1/2 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71.250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Comments are closed.