Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć informuje, iż :

Kancelaria Komornicza

dnia 12 czerwca 2020r.

będzie zamknięta

- Wszystkie pisma, wnioski, należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem operatorów pocztowych

UWAGA!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Artur Masojć informuje, iż :

Kancelaria Komornicza

od dnia 16 marca 2020r. do odwołania

będzie zamknięta z wyjątkiem:

- kasy kancelarii, która będzie przyjmować wpłaty od poniedziałku do piątku

w godzinach od 12:00 do 16:00,

- zaplanowanych w kancelarii czynności komorniczych, o których terminie komornik zawiadomił adresata odrębnym pismem.

W pozostałym zakresie:

- pisma, wnioski, należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem operatorów pocztowych,

- w celu uzyskania informacji odnośnie prowadzonych postępowań należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 913824469 w godzinach 12:00-16:00

lub poprzez skrzynkę elektroniczną kamien.pomorski@komornik.pl

Wpłat można dokonać również na rachunek kancelarii 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915

w tytule podając Imię i Nazwisko oraz sygnaturę sprawy

W zakresie ww. wyjątków przed wejściem do kancelarii należy założyć maseczkę ochronną oraz rękawiczki ochronne.

Bezwzględnie zakazuje się wstępu do kancelarii osobom z podejrzeniem zarażenia koronawirusem (SARS-CoV 2).