browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Właściwość miejscowa Komornika jest tożsama z właściwością miejscową Sądu Rejonowego Komornika:

Właściwość miejscowa
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim obejmuje swoją właściwością:

  • gminę DZIWNÓW
  • gminę GOLCZEWO
  • gminę KAMIEŃ POMORSKI
  • gminę ŚWIERZNO
  • gminę WOLIN

Prawne podstawy działalności:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.01.98.1070),
2. Rozporządzenie MS z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508),
3. Rozporządzenie MS z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.87.38.218).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz