browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

UWAGA!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Artur Masojć informuje, iż :

Kancelaria Komornicza

od dnia 16 marca 2020r. do odwołania będzie zamknięta z wyjątkiem:

– kasy kancelarii, która będzie przyjmować wpłaty od poniedziałku do piątku

w godzinach od 12:00 do 16:00,

– zaplanowanych w kancelarii czynności komorniczych, o których terminie komornik zawiadomił adresata odrębnym pismem.

– interesantów, którzy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem skontaktowali się telefonicznie z kancelarią komorniczą celem ustalenia terminu wizyty w kancelarii (wizyty są możliwe w godzinach otwarcia kasy kancelarii)

W pozostałym zakresie:

–  pisma, wnioski, należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem operatorów pocztowych,

– w celu uzyskania informacji odnośnie prowadzonych postępowań należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 913824469 w godzinach 12:00-16:00

lub poprzez skrzynkę elektroniczną kamien.pomorski@komornik.pl

Wpłat można dokonać również na rachunek kancelarii 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915

w tytule podając Imię i Nazwisko oraz sygnaturę sprawy

 Bezwzględnie zakazuje się wstępu do kancelarii osobom
z podejrzeniem zarażenia koronawirusem (SARS-CoV 2). Przed wejściem do kancelarii należy zasłonić usta i nos.