26-03-2024r godz. 09:00 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00012470/7

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00012470/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 26-03-2024r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Dziwnowie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 19, stanowiącego własność dłużnika Roberta Kurkiewicza. Działka nr 487 o powierzchni 2184 m2. położona jest w środkowej części Dziwnowa w odległości ok. 380m od plaży Morza Bałtyckiego. Na przedmiotowej działce znajdują się dwa budynki pensjonatowe w zabudowie zwartej, urządzenia infrastruktury, plac zabaw dla dzieci. Działka ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki stalowej, rozpiętym pomiędzy stalowymi słupkami na betonowej podmurówce. Brama wjazdowa z elementów stalowych. Budynki pensjonatowe w zabudowie zwartej, I piętrowe, podpiwniczone. Budynki wybudowano
w technologii tradycyjnej w ok. 1970r. Budynki przykryte dachem płaskim, pokryty papą. Budynki są ze sobą funkcjonalnie związane. W budynkach znajduje się winda towarowa z kuchni na I piętro (do sali zabaw). Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1395,79 m2. Funkcjonalność – przeciętna – powierzchnia korytarza oraz pomieszczeń jest optymalna i dość funkcjonalna. Jednorazowo budynki mieszczą 120 wczasowiczów. W budynkach znajdują się 42 pokoje.

Na terenie nieruchomości funkcjonuje OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ALKA”

Sąd Rejonowy W Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00012470/7. Licytacji podlega udział 1/2 w prawie własności nieruchomości.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 2 056 000,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 370 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 205.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 22 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Asesor komorniczy

Artur Masojć

Adrian Szczęśniak

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 26-03-2024r godz. 09:00 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00012470/7 została wyłączona

16-01-2024r godz. 11:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00015529/7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00015529/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-01-2024r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gadom 18B/4, 72-410 Golczewo, należącego do dłużników: Monika Sadłocha-Zielińska w udziale do 1/2 części oraz Adam Zieliński w udziale do 1/2 części. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku 1 – piętrowym z oknami wychodzącymi na północną i południową stronę świata. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 30,33 m2. i składa się on z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Do każdego pomieszczenia można dostać się z korytarza. Łazienka z wc razem. Kuchnia widna. Ekspozycja mieszkania na jedną stronę świata – północną. Wspólna kotłownia. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 19,21 m2. Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze SZ1K/00015529/7.

Suma oszacowania wynosi 41.200,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30.900,00zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 20 600,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.120,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

 
Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 16-01-2024r godz. 11:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00015529/7 została wyłączona

16-01-2024r godz. 09:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00018212/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00018212/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-01-2024r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego: 72-510 Wolin, Mokrzyca Mała 12/1, należącego do dłużnika: Dariusz Dolak. Lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku parterowym i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 37,40 m2. Kuchnia i jeden pokój przejściowe. Łazienka z wc razem. Kuchnia bez okna. Ekspozycja mieszkania na dwie strony świata: północno zachodnią i południowo zachodnią. Licytacji podlega udział 1/2 w prawie własności ww nieruchomości. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu mieszkalnego księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00018212/3.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 29.950,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22.462,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.995,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 16-01-2024r godz. 09:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00018212/3 została wyłączona