03-03-2023r. godz. 14:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00012310/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00012310/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 03-03-2023r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 72-510 Wolin, Rzeczyn 8/3. Lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku 1 piętrowym i posiada powierzchnię użytkową: 48,25m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Kuchnia widna. Łazienka z wc razem. W kuchni została wydzielona ścianką karton – gips kotłowania. Okna wychodzące na dwie strony świata tj. wschodnią i północną. Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym murowanym oraz budynek gospodarczy konstrukcji drewnianej. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00012310/8.

Suma oszacowania wynosi 90 200,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 650,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 020,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 03-03-2023r. godz. 14:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00012310/8 została wyłączona

31-01-2023r. godz. 13:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00020502/0

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00020502/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 31-01-2023r. o godz.13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 72-400 Kamień Pomorski, ul. M. Konopnickiej 18/2, należącego do dłużnika: Krzysztof Rzepka. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku wielolokalowym 2 – kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, z oknami wychodzącymi na dwie strony świata, tj. na stronę północną i zachodnią. Lokal posiada powierzchnię użytkową: 34,35 m2. i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc razem, przedpokoju. Jeden pokój przejściowy. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9,93 m2. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00020502/0.

Suma oszacowania wynosi 106.000,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU

27-01-2023R. o godzinie 14:00

 Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 31-01-2023r. godz. 13:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00020502/0 została wyłączona

16-02-2023r. godz. 10:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00018715/9

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00018715/9 dz. nr 52

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-02-2023r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, Zółcino, należącej do dłużnika: NIGER POL SP. Z O.O. Działka nr 52 niezabudowana o powierzchni 42 400 m2 (4,2400 ha). Symbol użytku: RIIIa o powierzchni 5 400 m2, RIIIb o powierzchni 14 700 m2, RIVa o powierzchni 12 700 m2, RIVb o powierzchni 2 000 m2, RV o powierzchni 900 m2, PsIII o powierzchni 2 900 m2, PsIV o powierzchni 3 800 m2. Kształt działki regularny, zwarty, w ogólnym zarysie przypominający wydłużony prostokąt. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, nieutwardzoną. Teren działki zasadniczo płaski. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością niską. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości wieczystą o numerze KW SZ1K/00018715/9.

Suma oszacowania wynosi 181 100,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 825,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 110,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 16-02-2023r. godz. 10:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00018715/9 została wyłączona

16-02-2023r. godz. 11:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00030370/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00030370/8 dz. nr 117/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-02-2023r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, Stawno, należącej do dłużnika: Anna Tymoszczuk-Chukwu. Działka nr 117/7 niezabudowana o powierzchni 11 400 m2 (1,1400 ha). Symbol użytku: RV o powierzchni 8 200 m2, RVI o powierzchni 1 800 m2, ŁV o powierzchni 700 m2, W-RV o powierzchni 500 m2, W-ŁV o powierzchni 200 m2. Kształt działki dość zwarty, nieregularny, w ogólnym zarysie przypominający wielobok. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, nieutwardzoną. Działka porośnięta roślinnością niską. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Ponadto na działce znajduje się rów melioracyjny. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00030370/8.

Suma oszacowania wynosi 31 100,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 325,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 110,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 16-02-2023r. godz. 11:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00030370/8 została wyłączona

16-02-2023r. godz. 13:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00002541/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00002541/3 dz. nr 3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-02-2023r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, Stawno, należącej do dłużnika: Anna Tymoszczuk- Chukwu. Działka nr 3 niezabudowana o powierzchni 19 400 m2 (1,9400 ha). Symbol użytku: RV o powierzchni 200 m2, RVI o powierzchni 3 600 m2, ŁIV o powierzchni 9 100 m2, ŁV o powierzchni 5 500 m2, W-RVI o powierzchni 400 m2, W-ŁV o powierzchni 500 m2, W-ŁVI o powierzchni 100 m2. Kształt działki dość zwarty, w ogólnym zarysie przypominający wydłużony wielobok. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, nieutwardzoną. Działka porośnięta roślinnością niską i wysoką. Na działce znajdują się rowy. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze SZ1K/00002541/3

Suma oszacowania wynosi 37 000,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 16-02-2023r. godz. 13:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00002541/3 została wyłączona

16-02-2023r. godz. 12:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00029904/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00029904/1 dz. nr 5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-02-2023r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-405 Świerzno, Stuchowo, należącej do dłużnika: Anna Tymoszczuk-Chukwu. Działka nr 5 niezabudowana o powierzchni 203 800 m2 (20,3800 ha). Symbol użytku: LsIV o powierzchni 15 000 m2, LsV o powierzchni 16 100 m2, W-ŁIV o powierzchni 2 600 m2, ŁIV o powierzchni 29 400 m2, PsIV o powierzchni 91 500 m2, W-LsIV o powierzchni 200 m2, PsIII o powierzchni 47 000 m2, W-PsIII o powierzchni 2 000 m2 (0,2000 ha). Kształt działki nieregularny, w ogólnym zarysie przypominający wielobok. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną asfaltem. Przez działkę przebiega rów. Działka porośnięta roślinnością niską i wysoką. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00029904/1.

Suma oszacowania wynosi 389 700,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 970,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 16-02-2023r. godz. 12:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00029904/1 została wyłączona

06-02-2023r. godz. 14:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00001334/2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00001334/2 dz. nr 13/2, 13/4, 26/1, 205, 225, 228, 233, 235, 239, 240

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 06-02-2023r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, Rzewnowo, należącej do dłużnika: Anna Tymoszczuk- Chukwu. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr: 13/2, 13/4, 26/1, 205, 225, 228, 233, 235, 239, 240. Działka nr 13/2 o powierzchni 17 932 m2. Działka nr 13/4 o powierzchni 28 285 m2. Działka nr 26/1 o powierzchni 10 541 m2. Działka nr 205 o powierzchni 5 748 m2. Działka nr 225 o powierzchni 4 979 m2. Działka nr 228 o powierzchni 4 374 m2. Działka nr 233 o powierzchni 44 147 m2. Działka nr 235 o powierzchni 8 099 m2. Działka nr 239 o powierzchni 2 272 m2. Działka nr 240 o powierzchni 71 772 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi 198 149 m2. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze SZ1K/00001334/2.

Suma oszacowania wynosi 388 500,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 375,00zł.

Poszczególne działki zostały wycenione następująco: dz. nr 13/2- 50.300,00zł; dz. nr 13/4- 53.300,00zł; dz. nr 26/1- 20.300,00zł; dz. nr 205- 11.700,00zł; dz. nr 225- 9.700,00zł; dz. nr 228- 8.500,00zł; dz. nr 233- 81.900,00zł; dz. nr 235- 15.700,00zł; dz. nr 239- 4.400,00zł, dz. nr 240- 132.700,00zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

      Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

 

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 06-02-2023r. godz. 14:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00001334/2 została wyłączona

06-02-2023r. godz. 13:30 I licytacja nieruchomości SZ1K/00029915/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00029915/1 dz. nr 111/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 06-02-2023r. o godz. 13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, Stawno, należącej do dłużnika: Anna Tymoszczuk-Chukwu. Działka nr 111/4 niezabudowana o powierzchni 264 700 m2 (26,4700 ha). Symbol użytku: RIVa o powierzchni 33 300 m2, RIVb o powierzchni 17 200 m2, RV o powierzchni 114 700 m2, RVI o powierzchni 77 900 m2, ŁV o powierzchni 12 700 m2, PsVI o powierzchni 8 300 m2, N o powierzchni 300 m2, W-RV o powierzchni 100 m2, W-ŁV o powierzchni 200 m2. Kształt działki dość zwarty, nieregularny, w ogólnym zarysie przypominający wielobok. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną asfaltem oraz drogą gruntową, nieutwardzoną. Działka porośnięta roślinnością niską i wysoką. Na działce znajdują się słupy elektroenergetyczne oraz przez działkę przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne. Ponadto na działce znajduje się zbiornik wodny. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze SZ1K/00029915/1.

Suma oszacowania wynosi 931 800,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 698 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 93 180,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 06-02-2023r. godz. 13:30 I licytacja nieruchomości SZ1K/00029915/1 została wyłączona

06-02-2023r. godz. 13:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00029914/4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00029914/4 dz. nr 133

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 06-02-2023r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, Stawno, należącej do dłużnika: Anna Tymoszczuk-Chukwu. Działka nr 133 niezabudowana o powierzchni 88 100 m2 (8,8100 ha). Symbol użytku: RIIb o powierzchni 6 000 m2, RIVa o powierzchni 4 800 m2, RIVb o powierzchni 27 900 m2, RV o powierzchni 45 200 m2, PsV o powierzchni 3 900 m2, W-RV o powierzchni 200 m2, W-PsV o powierzchni 100 m2. Kształt działki dość zwarty, nieregularny, w ogólnym zarysie przypominający wielobok. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną asfaltem oraz gruntową, nieutwardzoną. Teren działki zasadniczo płaski. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością niską i wysoką. Na działce znajdują się 2 słupy elektroenergetyczne oraz przez działkę przebiegają napowietrzne sieci – elektroenergetyczna oraz teletechniczna. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze SZ1K/00029914/4.

Suma oszacowania wynosi 319 500,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 239 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 950,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 06-02-2023r. godz. 13:00 I licytacja nieruchomości SZ1K/00029914/4 została wyłączona

06-02-2023r. godz. 12:30 I licytacja nieruchomości SZ1K/00028138/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00028138/3 dz. nr 23/1, 24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 06-02-2023r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-405 Świerzno, Krzemykowo, należącej do dłużnika: Anna Tymoszczuk-Chukwu. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek 23/1, 24 o łącznej powierzchni 9,1100 ha. Działka nr 23/1 o powierzchni 49 400 m2 (4,9400 ha). Symbol użytku: RIIIa o powierzchni 18 500 m2, RIIIb o powierzchni 6 400 m2, RIVa o powierzchni 10 000 m2, RIVb o powierzchni 12 100 m2, N o powierzchni 2 400 m2. Kształt działki dość zwarty, nieregularny, w ogólnym zarysie przypominający wielobok. Na działce znajduje się zbiornik wodny. Działka porośnięta roślinnością niską i pojedynczą wysoką. Działka nr 24 o powierzchni 41 700 m2 (4,1700 ha). Symbol użytku: RIIIa o powierzchni 19 400 m2, RIIIb o powierzchni 10 300 m2, RIVa o powierzchni 5 900 m2, RIVb o powierzchni 6 100 m2. Kształt działki zwarty, regularny, w ogólnym zarysie przypominający prostokąt. Teren działki o niewielkich zmiennościach, zasadniczo płaski. Działki nr 24 i 23/1 posiadają dostęp do drogi publicznej (działki nr 27). Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze SZ1K/00028138/3.

Suma oszacowania wynosi 310 500,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 875,00zł.

Poszczególne działki zostały wycenione następująco: działka nr 23/1- 167.000,00zł; działka nr 24- 143.500,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

 

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 06-02-2023r. godz. 12:30 I licytacja nieruchomości SZ1K/00028138/3 została wyłączona