25-11-2019r. godz.: 14:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00030366/7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00030366/7 dz. nr 13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz. 14:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-405 Świerzno, Dąbrowa, należącej do dłużnika: Krzysztof Ganclerz. Działka nr 13 niezabudowana o pow. 9800 m2, (0,9800ha). Symbol użytku dla działki nr 13 RVI o powierzchni 0,95 ha, W – RVI o powierzchni 0,03 ha. Kształt działki regularny, zwarty, przypominający wydłużony prostokąt. Droga dojazdowa utwardzona asfaltem. Odległość do Pobierowa ok. 7 km a do morza ok. 8 km. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00030366/7.

Suma oszacowania wynosi 126 000,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Asesor komorniczy

Artur Masojć

Adrian Szczęśniak

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 14:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00030366/7 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 11:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00011837/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00011837/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości położonej w Trzebieszewie należącej do dłużnika: Piotr Kaźmierczak. Działka nr 35/2 o pow. 1376 m2. zabudowana budynkiem gospodarczym oraz zabudowaną wiatą (nie związaną trwale z gruntem). Budynek gospodarczy o pow. zabudowy 70m2 w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej i drewnianej. Ściany z cegły oraz z desek. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Stolarka drzwiowa: drewniana. Ściany zewnętrzne nieotynkowane. Ściany wewnętrzne otynkowane i pokryte farbą ścienną z widocznymi ubytkami. Posadzka betonowa oraz ceglasta. Widoczne ubytki w deskach oraz widoczne pęknięcie ściany. Na działce znajduje się zabudowana wiata konstrukcji drewnianej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Ściany wiaty osłonięte dyktą. Posadzka gruntowa. Stan techniczny wiaty- słaby.

Licytacji podlega niewydzielony udział 1/2 w prawie własności nieruchomości.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00011837/1.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 14 200,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 650,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 420,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 11:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00011837/1 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 11:00 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00020245/0

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00020245/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

                                            w dniu 25-11-2019r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kretlewo nr 14, 72-410 Golczewo, należącej do dłużnika: Roman Wójcik. Działka nr 113 o powierzchni 9828 m2. Symbol użytku dla działki nr 113: RIVb o powierzchni 1026 m2, Br – RIVb o powierzchni 1893 m2, ŁIV o powierzchni 4208 m2, PsIV o powierzchni 2579 m2, W – ŁIV o powierzchni 122 m2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 132,29m2, wybudowanym w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych, budynkiem gospodarczym, budynkiem garażowym, wiatą oraz pozostałościami po budynku. Działka od strony frontowej ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach stalowych. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze utwardzonej asfaltem. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00020245/0.

Suma oszacowania wynosi 110.000,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73.333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 11:00 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00020245/0 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 13:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00017326/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00017326/8 dz. nr 47/25

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz.13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Wisełce, ul. Leśna, należącej do dłużnika: Halina Rawska. Działka nr 47/25 o powierzchni 92 m2., symbol użytku Bp o powierzchni 92 m2. Kształt działki regularny, przypominający kwadrat. Teren działki o niewielkich deniwelacjach, opadający w kierunku wschodnim. Warunki gruntowo wodne – korzystne. Nasłonecznienie korzystne. Działka zabudowana budynkiem nie związanym trwale z gruntem oraz szambem. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00017326/8.

Suma oszacowania wynosi 10 300,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 725,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.030,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Asesor komorniczy

Artur Masojć

Adrian Szczęśniak

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 13:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00017326/8 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 10:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00000579/4

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00000579/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Recławiu należącej do dłużnika Wiesława Michalskiego. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr ewidencyjnym 49/5, obręb 0025 Recław o powierzchni 6472m2. Symbol użytku dla działki nr 49/5: RIIIa o powierzchni 3487m2, RIIIb o powierzchni 2985m2. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu, konfiguracja terenu płaska. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00000579/4.

Suma oszacowania wynosi 23.558,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15.705,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.355,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Asesor komorniczy

Artur Masojć

Adrian Szczęśniak

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 10:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00000579/4 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 09:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00001810/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00001810/3 dz. nr 16/3, 16/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz. 09:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, Chrząstowo, należącej do dłużnika: Piotr Fink. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, składająca się z działek nr 16/3, 16/4. Działka nr 16/3 o pow. 0,3000 ha. Symbol użytku dla działki nr 16/3: RIIIb o powierzchni 0,2357 ha, RIVa o powierzchni 0,0643 ha. Działka nr 16/4 o pow. 0,3000 ha. Symbol użytku dla działki nr 16/4: RIIIb o powierzchni 0,1713 ha, RIVa o powierzchni 0,1287 ha. Łączna powierzchnia działek 0,6000 ha. Kształt działek regularny, zwarty, przypominający prostokąt. Teren działek o niewielkich zmiennościach. Warunki gruntowo wodne – przeciętne. Nasłonecznienie korzystne. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00001810/3.

Suma oszacowania wynosi 15.400,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11.550,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 09:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00001810/3 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 12:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00004348/4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00004348/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/6 w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości położonej: 72-420 Dziwnów, Osiedle Rybackie 16a, należącej do dłużnika: Wojciech Brończak. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 307 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 135,49 m2 oraz altana ogrodową. Budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa przyziemia wynosi 35,10m2, powierzchnia użytkowa I piętra wynosi 55,91m2, powierzchnia użytkowa II pietra wynosi 44,48m2. Pokoje w budynku w okresie letnim są wynajmowane. Licytacji podlega niewydzielony udział 1/6 w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00004348/4 dz. 97.

Suma oszacowania udziału 1/6 wynosi 90.450,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67.837,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.045,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 12:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00004348/4 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 09:00 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00005790/4

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00005790/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz.09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 108, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 937m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym położonej: 72-510 Wolin, Dargobądź 26a, należącej do dłużniczki Małgorzaty Kolesińskiej. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 96,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku z piwnicami bez poddasza użytkowego 104,43m2. Budynek obecnie pełni funkcję mieszkalną i jest w trakcie inwestycji, budowa nie została odebrana. Do czasu zamieszkania budynek pełnił funkcję komercyjną (pawilon gastronomiczny). Budynek gospodarczy jest budynkiem parterowym, bez użytkowego poddasza i bez piwnicy, wybudowany w technologii tradycyjnej, drewnianej. Powierzchnia zabudowy wynosi 8 m2. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00005790/4.

Licytacji podlega niewydzielony udział 1/2 w prawie własności nieruchomości.

Licytacja pozostałego udziału odbędzie się w dniu 20-11-2019r. o godz. 13:20.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 119.000,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79.333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 09:00 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00005790/4 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 14:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00028467/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00028467/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz.14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Kamieniu Pomorskim ul. Szczecińska 12I/4 należącego do dłużniczki Marii Marciniak. Lokal posiada powierzchnię użytkową 52,43 m2 i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc. Lokal położony jest na I piętrze, w budynku 3 piętrowym z użytkowym poddaszem. Usytuowanie budynku sprawia, iż przedmiotowy lokal posiada okna zwrócone na północno – wschodnią i południowo – zachodnią stronę świata. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00028467/8.

Suma oszacowania wynosi 134.800,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101.100,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.480,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

            Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

 

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 14:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00028467/8 została wyłączona

25-11-2019r. godz.: 12:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00020198/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00020198/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-11-2019r. o godz.12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Mariana Berezowskiego, położonej: 72-410 Golczewo, Samlino. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr 284/48 o powierzchni 0,6121 ha. Na działce posadowione są trzy budynki gospodarcze w zabudowie zwartej. Budynki gospodarcze niepodpiwniczone wybudowane w technologii tradycyjnej. Dach lekko spadowy pokryty eternitem. Tynki zewnetrzne cementowe, liczne ubytki. Stolarka drzwiowa i okienna gospodarska uszkodzona i zdewastowana. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 698 m2. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00020198/5.

Suma oszacowania wynosi 87.020,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65.265,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8,702,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 25-11-2019r. godz.: 12:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00020198/5 została wyłączona